Foredrag

Ved Hobro Kirke har vi tradition for sogneaftener med gode foredrag.

Vi berører mange forskellige emner, nogle gange en sæson med et bestemt tema belyst fra forskellig side, andre gange enkeltaftener med hver sit tema.

 

Der vil som hovedregel også være en sangaften i løbet af sæsonen. Til disse aftener beder vi mennesker fra lokalområdet vælge en salme og komme med en kort begrundelse for, at de har valgt netop disse salmer.

 

Som hovedregel er foredragene gratis, der kan dog være enkelte foredrag med entré, men dette vil være oplyst. Der betales altid for kaffe/te.

Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 19.00 kl. 19.00

Foredrag ved pastor Paul Arnbak fra Valsgaard er viet det lokale, nemlig egnen omkring Mariager Fjord.


Herfra vil Arnbak fortælle fornøjelige ”Sagn og sandheder”, som hans nyeste bog fra 2019 hedder.

 

========================================================================

 

Søndag den 25. oktober 2020 

 

Efter gudstjenesten i Hobro Kirke er der kirkefrokost og derefter foredrag ved Lena Bentsen, om at give andre en chance.

 

Med eksempler fra Kirkens Korshærs og korshærspræstens hverdag fortæller Lena Bentsen om Kirkens 

 

Korshærs menneskesyn. Nogle gange kan ordene imellem mennesker falde: ’giv ham/hende lige en chance’.

 

Den vending favner bredt, men den handler måske først og fremmest om respekt og rummelighed overfor den,

 

vi kan synes, rammer ved siden af. Og vendingen ligner dermed den tilgang, vi i Kirkens Korshær tilstræber

 

overfor enhver, vi kommer i kontakt med. Rummelighed og respekt og at give chance.

 

Frokosten koster 50 kr. pr. voksen og er gratis for børn 

 


========================================================================

 

Onsdag den 18. november 2020 kl. 19.00

Emnet er Frans af Assisi. Frans af Assisi er en ikonisk skikkelse fra en tid, der formede den vesterlandske kristenhed. 


Turister og pilgrimme valfarter i stadig større tal til hans grav, og han er blevet gjort til bannerfører for mangfoldige


bevægelser. Men hvem var han, hvad står han for bag alle de religiøse mytologiseringer af ham?


Herom fortæller sognepræst Erik Strid, som netop har udgivet en stor bog om emnet, ”En lille tosse i verden”.

 

Foredraget er i Hobro Kirkecenter

 


========================================================================

 

Velkommen i strikkeklub ved Hobro Kirke

 

Det er et lille fællesskab, hvor der er plads til alle, der har lyst til hyggeligt samvær. 

 

Derudover er der mulighed for at være med til at strikke dåbsklude.

 

Vi mødes i Huset Aldersro, Vestergade 23, i Hobro.  

 

Fredag den 9. oktober 2020 kl. 14.00

 

Mønster og garn fås på kirkekontoret. 

 

 

Hvis I har spørgsmål eller lignende, er I velkommen til at kontakte

 

Hanne Laustsen Enghavevej 15 st. tv Tlf.nr.  40 31 93 73

 

eller

 

Karin Juul Enghavevej 15 2. lejl. 6 Tlf.nr. 50 49 00 27

==============================================================================

Læs Bibelen sammen 

Vi læser den kommende søndags prædikentekst og hjælper hinanden

med at forstå teksten ind i vore liv og sammenhænge, til fornyet glæde og inspiration. 

 

Der er ikke bestemte forudsætninger eller forberedelser for at deltage,

og man kan frit møde op.

 

Der er bibler til rådighed.

 

Det foregår under uformelle former i Huset Aldersro Vestergade 23,

den første og tredje torsdag i måneden fra kl. 19 - 20.

 

 

Det er planlagt mødes følgende datoer: 

 

3. september

 

17. september 

 

1. oktober

 

15. oktober

 

5. november 

 

19. november

 

 

========================================================================

 

Luk vinduet igen

Tilmeld dig nyheder fra Hobro Kirke

* betyder påkrævet felt