Foredrag

Ved Hobro Kirke har vi tradition for sogneaftener med gode foredrag.

Vi berører mange forskellige emner, nogle gange en sæson med et bestemt tema belyst fra forskellig side, andre gange enkeltaftener med hver sit tema.

 

Der vil som hovedregel også være en sangaften i løbet af sæsonen. Til disse aftener beder vi mennesker fra lokalområdet vælge en salme og komme med en kort begrundelse for, at de har valgt netop disse salmer.

 

Som hovedregel er foredragene gratis, der kan dog være enkelte foredrag med entré, men dette vil være oplyst. Der betales altid for kaffe/te.

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 19.00

 

Foredrag ved Lise Claësson. 

 

Lise Claësson er forstander på julemærkehjemmet i Hobro. 

 

Det er mange år siden at ideen om julemærkefonden opstod. Ja, den 9. maj i år havde julemærkefonden således 80 års jubilæum. 

 

Lise Claësson vil fortælle om historien bag julemærkefonden, samt om, hvordan målgruppen og karakteren i hjælpearbejdet har skiftet gennem tiden. 

 

Desuden vil der blive fortalt om, hvordan det daglige arbejde med børnene på julemærkehjemmet fungerer i dag. 

 

 

Glæd jer til en god og spændende aften i Hobro kirkecenter. 

Lise Claësson


========================================================================

 

Søndag den 27. oktober 2019 

 

Efter gudstjenesten i Hobro Kirke er der kirkefrokost og derefter foredrag ved Mads Bæk.

 

Mads Bæk er leder af korshærsarbejdet i Viborg. 

 

Foredraget er en sørgmunter beretning fra den spæde start af varmestuens virke blandt Viborgs social udsatte, hvor omsorgen for de dårligst stillede i samfundet stadig er påkrævet. 

 

Hvordan Kirkens Korshær lykkedes og mislykkes i det daglige arbejde, kommer foredraget tæt ind omkring. 

 

 

Frokosten koster 50 kr. pr. voksen og er gratis for børn 

 


========================================================================

 

Velkommen i strikkeklub ved Hobro Kirke

 

Det er et lille fællesskab, hvor der er plads til alle, der har lyst til hyggeligt samvær. 

 

Derudover er der mulighed for at være med til at strikke dåbsklude.

 

Vi mødes i Huset Aldersro, Vestergade 23, i Hobro.  

 

På nuværende tidspunkt er det aftalt at vi mødes:

 

Fredag den 6. december 2019 kl. 14.00

Fredag  den 24. januar 2020 kl. 14.00

Fredag den 28. februar 2020 kl. 14.00

Fredag den 27. marts 2020 kl. 14.00

Fredag den 24. april 2020 kl. 14.00

 

Møster og garn fås på kirkekontoret. 

 

 

Hvis I har spørgsmål eller lignende, er I velkommen til at kontakte

 

Hanne Laustsen Enghavevej 15 st. tv Tlf.nr.  40 31 93 73

 

eller

 

Karin Juul Enghavevej 15 2. lejl. 6 Tlf.nr. 50 49 00 27

==============================================================================

Læs Bibelen sammen

Vil du gerne finde inspiration og glæde ved at dele Bibellæsning med andre, har du nu muligheden.

 

Fællesskabet er for voksne, der gerne vil have større kendskab til Bibelen og måske savner nogen at dele med. 

 

Der er ikke bestemte forudsætninger eller forberedelser for at deltage.  

Vi læser udvalgte Bibeltekster sammen og hjælper hinanden med at forstå teksterne ind i vore liv 

og sammenhænge, så de vækker ny glæde, inspiration og nysgerrighed.

 

Det foregår under uformelle former i Huset Aldersro Vestergade 23,

den første og tredje torsdag i måneden fra kl. 19 - 20.

 

 

Her vises de planlagte datoer: 

 

7. november

 

21.november

 

5. december

 

19.december

 

2. januar

 

16. januar

 

6. februar

 

20.februar

 

5. marts

 

19.marts

 

2. april

 

16.april


========================================================================

 

Luk vinduet igen

Tilmeld dig nyheder fra Hobro Kirke

* betyder påkrævet felt