• Mobilmenu knap
  • Facebook ikon top
  • Youtube ikon top
  • E-mail ikon top
  • Telefon ikon top
  • Telefont ikon top mobilside

Søndre Kirkegård

Søndre Kirkegård er beliggende Mariagervej 25

 

Kapellet på Søndre Kirkegård har plads til 70 personer.

Begravelse eller bisættelse kan finde sted alle dage undtaget søndag, juledag, påskedag, pinsedag og langfredag. Urnenedsættelse kan finde sted mandag til fredag inden for normal arbejdstid. I særlige tilfælde kan nedsættelse finde sted lørdag efter aftale.

Søndre Kirkegård dækker et areal på ca. 3 ha. På Søndre Kirkegård er der mulighed for alm. gravsteder, urnegravsteder, kiste/urne i plæne med, samt urnenedsættelse i anonym fællesplæne.

Gravstedet udtages efter aftale med kirkegårdslederen eller en af kirkegårdsassistenterne. Betaling for vedligeholdelse af gravsteder samt for begravelse, bisættelse og urnenedsættelse sker til Kirkegårdskontoret i henhold til gældende takster.

Fredningsperioden for kistegrave er 25 år og for urnegrave 10 år. Brugsretten erhverves normalt for en fredningsperiode, men kan efter aftale med Kirkegårdskontoret forlænges, dog med mindst 5 år ad gangen.

Der er mulighed for forlods erhvervelse af brugsretten til et gravsted. Indtil gravstedet tages i brug, udlægges det med perlesten og der kan betales for renholdelse.

Urnepladserne Montana, taksrondellerne, Bøgelunden, JU og urnepladserne langs muren ved Mariagervej er belagt med særlige servitutter, som man kan få oplyst på Kirkegårdskontoret.

Ønskes nedsættelse i en urnefællesplæne, henlægges blomster og kranse fra bisættelsen på fællesplænens blomsterplads. På urnefællesplænerne må blomster og kranse kun anbringes på blomsterpladserne.

 

– en fredfyldt oase i byen

Alle kender jo kirkegården, har gået langs med den på Mariagervej eller ved Skovvej eller har benyttet den som genvej. Men hvordan foregår dagligdagen egentlig på en kirkegård? Der kommer dagligt mange på kirkegården, som vil besøge et gravsted og lægge en blomst, men også folk, der bare går en tur for at nyde anlæggene omkring gravsteder og det fredfyldte område  - og dertil nyde den pragtfulde udsigt, der er ud over fjorden fra kapellet og Montana. Alle de smukke træer og blomster gennem sommeren er også en tur på kirkegården værd. Magnoliatræerne f.eks og rhododendronbuskene og de mange anlæg, som er med til at sætte et smukt præg på kirkegården. Disse anlæg skabes af gartnerne, oftest efter idé fra dem selv.

Kirkegården er en velfungerende arbejdsplads for 8 gartnere, 3 helårsansatte og 5 sæsonansatte, som hver dag arbejder på at holde alt i flot stand.

Kirkegården rummer flere forskellige afdelinger, og der er kistegravpladser i flere størrelser, primært mod øst fra kapellet og langs travertinermuren. Der er urnegravsteder, f.eks. Montana, rondellerne øst for kapellet og langs Mariagervej-muren, og så er der plænepladser på flere områder på kirkegården. Der er forskellige betingelser knyttet til de forskellige typer gravpladser, og dem kan man få oplysning om på kirkegårdskontoret. Det er gartnernes store ønske, at pårørende overholder disse bestemmelser, f.eks. er der ved plænepladerne beregnet plads til en buket, men ikke andet, og det er et stort arbejde for gartneren med græsslåmaskinen at skulle fjerne ikke tilladte figurer, krukker, lamper etc fra plænepladerne, inden græsslåningen kan fortsætte. Så de vil så gerne have, at pårørende respekterer stedets integritet og deres arbejde samtidig.

Det er et varierende arbejde at være kirkegårdsgartner, og to uger forløber ikke ens. Der skal rives gange hver uge, samles visne blomster fra gravsteder, slås græs, anlægges nye gravsteder, plantes sommerblomster og bistå ved begravelser og urnenedsættelser. Og det foregår alt sammen respektfuldt og i det vejrlig, som nu er der den dag – regn, blæst og sommersol, for slet ikke at tale om sne og kulde. Der skal klippes hæk omkring gravsteder og der er flere kilometer hæk og bøgepur, der skal klippes. Det bliver det en gang om året i sensommeren, og det er tungt arbejde at håndtere en hækkeklipper i flere timer, selv med de hjælpemidler, som de har til rådighed for at lette arbejdet. Det store arbejde ligger i perioden april-december, hvor der sluttes af med grandækning af gravstederne. Her udfolder gartnerne al deres fantasi og kreativitet og skaber nogle flotte grandækninger, ikke blot til glæde for gravstedejeren, men også til glæde for andre besøgende. Det er en smuk optakt til juletiden og vinterpausen for de sæsonansatte gartnerne.

 Og oven i alt det gartnermæssige arbejde, kommer der opsamling af al slags affald og et ønske fra gartnerne er, at besøgende vil benytte de opstillede affaldsspande.

I vinterperioden har vi alle et ønske om at der ikke kommer sne, i hvert fald ikke for meget, snerydning er en del at vinterarbejdet, og der sørges for, at besøgende i vinterperioden kan færdes så sikkert som muligt på kirkegården.

Som noget helt specielt er der i det forløbne års tid brugt tid på at male gamle gravsten op, så en udvisket tekst nu fremstår læsbar. Det har givet mulighed for et smukt anlæg, som det ses på billedet.

Tilmeld dig nyheder fra Hobro Kirke

* betyder påkrævet felt