• Mobilmenu knap
  • Facebook ikon top
  • Youtube ikon top
  • E-mail ikon top
  • Telefon ikon top
  • Telefont ikon top mobilside

Nordre Kirkegård

er beliggende ved Aalborgvej
 

Nordre Kirkegård er en lille kirkegård, der dækker et areal på ca. 0,5 ha. På Nordre Kirkegård er der mulighed for alm. gravsteder, urnegravsteder, kiste/urne i plæne med navneplade, samt urnenedsættelse i anonym fællesplæne.

Begravelse eller bisættelse kan finde sted alle dage undtaget søndag, juledag, påskedag, pinsedag og langfredag. Urnenedsættelse kan finde sted mandag til fredag inden for normal arbejdstid. I særlige tilfælde kan nedsættelse finde sted lørdag efter aftale.

Gravstedet udtages efter aftale med kirkegårdslederen eller en af kirkegårdsassistenterne. Betaling for vedligeholdelse af gravsteder samt for begravelse, bisættelse og urnenedsættelse sker til Kirkegårdskontoret i henhold til gældende takster.

Fredningsperioden for kistegrave er 25 år og for urnegrave 10 år. Brugsretten erhverves normalt for en fredningsperiode, men kan efter aftale med Kirkegårdskontoret forlænges, dog med mindst 5 år ad gangen.

Der er mulighed for forlods erhvervelse af brugsretten til et gravsted. Indtil gravstedet tages i brug, udlægges det med perlesten og der kan betales for renholdelse.

Ønskes nedsættelse i en urnefællesplæne, henlægges blomster og kranse fra bisættelsen på fællesplænens blomsterplads. På urnefællesplænerne må blomster og kranse kun anbringes på blomsterpladserne.

Tilmeld dig nyheder fra Hobro Kirke

* betyder påkrævet felt