Hobro kirke søger kirkegårdsleder og kontorassistent på kirkegårdskontor. 

 

De to stillingsannoncer er her. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

KIRKEGÅRDSLEDER Hobro Kirkegårde

Vi søger en kyndig og engageret leder, som er fagligt kvalificeret og ledelsesmæssig kompetent til at varetage jobbet, som er ledigt til besættelse efter aftale.

 

Stillingen er en fuldtidsstilling som tjenestemand i lønramme 32 for tjenestemænd i stat og folkekirke.


Hobro Kirkegårde omfatter Sdr Kirkegård på 3 HA, som er beliggende syd for Mariager Fjord med en unik beliggenhed og i naturskønt område, med fjorden til den ene side og skoven til den anden. Ndr. Kirkegård er en fredelig lille kirkegård på 0,5 HA.
Hobro Kirkegårde ligger adskilt fra kirken og har egne lokaler.

 

På Sdr kirkegård er der kapel, som benyttes ca 100 gange årligt til bisættelser og begravelser, og det vil være indeholdt i stillingen at varetage disse tjenester tilligemed efterfølgende urnenedsættelse.

Der er ansat kontorassistent, som varetager GIAS og kirkekassens regnskab.

Kirkegårdene har en normering på 7 gartnere.

 

Kirkegårdslederen skal have evne og vilje til at udvikle driften af kirkegårdene på økonomisk forsvarlig vis og sikre den bedste betjening af kirkegårdens brugere.


Kirkegårdslederen skal være indstillet på at tage del i det praktiske arbejde på kirkegården efter behov


Kirkegårdslederen er ansvarlig for drift, ren-og vedligehold af såvel kirkegård som de tilhørende bygninger og maskiner.

Kirkegårdslederen varetager i samarbejde med menighedsrådet (kontaktpersonen) ansættelser, MU-samtaler og APV i henhold til gældende regler og cirkulærer og overenskomster

 

Vi forventer, at du kan dokumentere:

 • Et solidt fagligt niveau
 • Ledelseserfaring
 • Du kan sikre et positivt og godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk
 • Du har et godt kendskab til IT
 • Du er loyal og en god sparringspartner for menighedsråd og kirkens øvrige ansatte
 • Du har interesse for kirken og dens arbejde
 • Du har en god evne til at tale med kirkegårdens brugere i alle situationer

Vi kan tilbyde

 • En spændende og selvstændig stilling med godt samarbejde med menighedsrådet
 • En veldrevet kirkegård med engagerede medarbejdere
 • Godt samarbejde med sognets 3 præster


Ansøgning med relevante bilag stiles til Hobro Menighedsråd og sendes til: 8198fortrolig@sogn.dk


Ansøgningsfrist er onsdag den 2. maj 2018


Det forventes at der bliver afholdt samtaler tirsdag den 15. maj 2018


Der vil blive indhentet referencer.


Oplysninger vedr stillingen kan fås hos

formand for kirkegårdsudvalget Karin Nyvang, tlf. 29611393

eller Annie Ruberg, tlf. 21924657

----------------------------------------------------------------------

 

Stilling som kontorassistent på Hobro Kirkegårdskontor

Hobro kirke søger en kontorassistent til at varetage de daglige funktioner ved driften af kirkegården i samarbejde med kirkegårdslederen.

 

Arbejdet vil bl.a. omfatte:

 • Registrering af aftaler vedr gravsteder
 • Handlinger i kapellet og på kirkegården 
 • Fakturering af ydelser til brugerne
 • Ajourføring af gartnernes timer
 • I samarbejde med kirkens regnskabsfører sørge for bilag til regnskabsføringen
 • Derudover almindeligt forefalden kontorarbejde.

Vi forventer at:

 • Du skal have godt kendskab og flair for digital behandling af data.
 • Du skal have god ordenssans og et imødekommende væsen
 • Du kan yde omsorgsfuld kundepleje såvel telefonisk som ved personlig betjening.

 

Arbejdstiden vil være på 14 timer ugentligt, primært i kontorets åbningstid fra kl. 9:30 - 12:30, fredag til kl. 12:00.

 

Løn i henhold til HK overenskomst.

 

Tiltrædelse den 1. juni 2018 eller efter aftale

 

Vil du høre mere om stillingen, så kontakt formand for kirkegårdsudvalget Karin Nyvang, mobil 29 61 13 93.

 

Ansøgning med referencer stiles til Hobro Menighedsråd, mrk kontorassistent og sendes til 8198fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningsfrist 15. maj 2018.

Luk vinduet igen

Tilmeld dig nyheder fra Hobro Kirke

* betyder påkrævet felt