Menighedsråd

I Hobro menighedsråd er der i alt 16 medlemmer. De tre sognepræster er faste medlemmer.

Menighedsrådet har normalt møde en gang om måneden. Det holdes i Hobro kirkecenter den sidste torsdag i måneden.

Dagsordenen bliver offentliggjort ca. en uge før mødet. Du er velkommen til at komme som tilhører.

Har du forslag eller kommentarer til kirkens aktiviteter, er du velkommen til at kontakte et medlem af menighedsrådet.

 

Referater og dagsordener, se her

 

På billedet er

bagerst fra venste side:

Käthe Japhetson-Jensen, Kim Byrial, Ole Bent Larsen, Karl Erik Andersen, Bent Reuss Schmidt ,

Jens Peder Pedersen, Annie Ruberg Nielsen, Marianne Eiby

Forrest fra venstre side

Marianne Stensgaard Jørgensen, Karin Juul, Merete Bøye, Karen Kiel, Karin Nyvang

 

På billedet mangler: Tine Gramm Petersen Lise Lassen og Winni Steinicke

 

Nedenfor er kontakt oplysning til medlemmerne

Bent Reuss Schmidt
Højdevej 19, 9500 Hobro
bentrs@gmail.com
Tlf.: 98 51 23 28  eller  20 29 53 08

Formand for Menighedsrådet

Formand for forretningsudvalget

 

 

Ole Bent Larsen

Rosenparken 22, 9500 Hobro

98510262@tdcadsl.dk

Tlf.: 98 51 02 62

Næstformand for Menighedsrådet

Kasserer

Medlem af forretningsudvalget

Medlem af kirke og kirkecenterudvalget

Medlem af mødeudvalget

 

 

Jens Peder Pedersen

Søndertoften 60, 9500 Hobro

pedersenjenspeder@gmail.com
Tlf.: 98 52 31 08  eller  51 29 66 56

Kirkeværge

Medlem af kirkegårdsudvalget

Medlem af præstegårdsudvalget

 

 

Annie Ruberg Nielsen 
Møllebakken 24, 9500 Hobro
annie.ruberg@godmail.dk
Tlf: 21 92 46 57

Formand for valgudvalget

Medlem af kirkegårdsudvalget

Medlem af udvalg for kirkeblad og hjemmeside

Medlem af børne og ungeudvalg

Medlem af provstiudvalget

 

 

Karin Juul 

Enghavevej 15, 2. 6

9500 Hobro

Tlf.nr. 50 49 00 27

Karinjuul1@gmail.com

Formand for mødeudvalget

Medlem af udvalg for kirkeblad og hjemmeside

Medlem af visionsudvalget

 

 

Karin Nyvang Sørensen 

Tlf.nr. : 29 611393

Formand for kirkegårdsudvalget

Kontaktperson for personalet ved kirkegården

Medlem af forretningsudvalget

Formand for korudvalget

 


 

Karl Erik Andersen

Finlandsvej 1, 9500 Hobro

finlandsvej1@gmail.com

Tlf.:  25 14 00 34

Formand for kirke- og kirkecenterudvalget

Medlem af forretningsudvalget

Medlem visionsudvalget

 

 

 

Kim Byrial

Ranunkelvej 19, 9500 Hobro

by@tradium.dk

Tlf.: 61 36 94 96

Formand for udvalget for kirkeblad og hjemmeside

Medlem af mødeudvalget

Medlem af korudvalget

Medlem af visionsudvalget

 

 

 

Marianne Stensgaard Jørgensen
Enghagen 16, 9500 Hobro
mariannekurt@gmail.com
Tlf.: 30 70 84 70

Kontaktperson

Medlem af kirkegårdsudvalget

Medlem af kor

Medlem af kirke- og kirkecenterudvalget

Medlem af visionsudvalget

 

 

 

Lise Lassen
Søndertoften 31, 9500 Hobro
sondertoften31@c.dk
Tlf.: 40 37 07 27

formand for børne og ungdomsudvalg

medlem af Møde udvalg for kirkelige møder

 

 

 

 

Marianne Solberg Eiby 
Solbakken 5, 9500 Hobro
eiby@mail.dk
Tlf.: 30 70 84 70

 

 

 

Karen Kiel
Bellisvej 11
kakie@mariagerfjord.dk
Tlf.: 51 16 17 27

medlem af kirkegårdsudvalget

medlem af valgbestyrelsen

medlem af visionsudvalget

 

 

 

Tine Gramm Petersen, kbf.

Tlf.nr. 29 42 05 23
tgp@km.dk
Træffes ikke mandag
Søndertoften 54, 9500 Hobro

Käthe Japhetson-Jensen

sognepræst

Tlf. 98 52 25 23 eller 23 70 57 67

kja@km.dk

Mariagervej 42 A, 9500 Hobro

 

 

 

Merete Bøye

sognepræst

Tlf. 23 90 25 12

mmb@km.dk

Kontor i Huset Aldersro

Vestergade 23

9500 Hobro

Træffes efter aftale, men har fridag mandag

 

 

Winni Steinicke

(medarbejder-repræsentant)
w.steinicke@mail.dk

Tlf.: 61 63 09 77

 

Luk vinduet igen

Tilmeld dig nyheder fra Hobro Kirke

* betyder påkrævet felt