Præster

 

Ulla Pedersen kbf

Tlf. 23 44 07 63

ump@km.dk

Kontor i Kirkecenteret

Søndergade 3

9500 Hobro

Træffes ikke mandag

Tine Gramm Petersen, kbf.
Pt. orlov

Käthe Japhetson-Jensen

Tlf. 98 52 25 23 eller 23 70 57 67

kja@km.dk

Mariagervej 42 A, 9500 Hobro

Træffes ikke fredag

Merete Bøye

Tlf. 23 90 25 12

mmb@km.dk

Kontor i Huset Aldersro

Vestergade 23

9500 Hobro

Træffes efter aftale, men har fridag mandag

 

 

 

           Organister

 

Birthe Langdahl (organist og kantor)
langdahl.birthe@gmail.com 
Tlf.: 51 30 50 70

Fridag mandag

Winni Steinicke (organist og kantor)
w.steinicke@mail.dk

Tlf.: 61 63 09 77

Fridag fredag

 

 

 

 

           Kirketjenere

 

Ghita Steffensen

ghitakirketjener@gmail.com

Tlf.:  61 63 09 76

Fridag fredag

Thorkild Hansen

thorkildkirketjener@gmail.com

Tlf.:  20 12 07 63

Fridag mandag

 

 


           Kordegne

 

Vivi Sommer Jensen
vsj@km.dk

Tlf. 98 52 07 63
 

Peter H. Mathiasen
phm@km.dk

Tlf. 98 52 07 63
 

Solveig Jeppesen (Underviser)

 

Kontaktes via kirkekontoret

Tlf.nr. 98 52 07 63

Mail: hobro.sogn@km.dk

Ditte Mølgaard (Underviser)

 

Kontaktes via kirkekontoret

Tlf.nr. 98 52 07 63

Mail: hobro.sogn@km.dk

Ditte Maria Mølgaard (Underviser)

 

Kontaktes via kirkekontoret

Tlf.nr. 98 52 07 63

Mail: hobro.sogn@km.dk

 

 

 

 

 

           Kirkegården

 

 

Thomas Helenius (kirkegårdsleder)

hkgleder@gmail.com

Tlf.nr. 20 14 52 16

Gitte Kristensen (gartner)

Kirsten Christiansen (gartner)

Lene Bruun (gartner)

Thomas Justesen (gartnermedhjælper)

Luk vinduet igen

Tilmeld dig nyheder fra Hobro Kirke

* betyder påkrævet felt