Fødsel

Når et barn er blevet født, anmelder jordemoderen fødslen til kordegnekontoret i bopælssognet. Hvis forældrene er gifte og fødte i Danmark, behøver de ikke at foretage sig noget i den anledning. 14 dage efter fødslen bliver en fødselsattest udskrevet og sendt til forældrene.

Hvis forældrene ikke er født i Danmark, bedes de henvende sig på kordegnekontoret med deres dåbs- eller navneattest og evt. vielsesattest. (For udlændinge en opholdstilladelse)

Ugifte mødre får desuden sendt et brev, hvori der bliver forklaret, hvordan man kan få registreret faderskabet. Se evt. yderligere oplysninger på www.personregistrering.dk. Fra denne hjemmeside kan man udskrive forskellige blanketter samt lave digitale anmeldelser af faderskab.

Se evt. yderligere oplysninger på www.personregistrering.dk.

Faderskab

Hvis forældrene er gift, får de automatisk fælles forældreskab, og kordegnekontoret registrerer fødslen efter 14 dage.

Hvis man ikke er gift, men ønsker fælles forældremyndighed, skal forældrene aflevere en omsorgs- og ansvarserklæring på kordegnekontoret inden 14 dage efter fødslen. Det kan ske enten digitalt eller på papirblanket.

Se mere på www.personregistrering.dk.

Hvis kordegnekontoret ikke har modtaget en omsorgs- og ansvarserklæring inden for 14 dage, sendes faderskabssagen videre til Statsforvaltningen. 

Fødsel

Efter fødslen sender jordemoderen via CPR-registeret besked til kirkekontoret. Kirkekontoret foretager fødselsregistreringen.

 

Det er moderens bopælsadresse der afgør hvilket kirkekontor der får besked om at fødslen af det nyfødte barn er sket. 


Er barnets mor gift, bliver ægtemanden, som hovedregel registreret, som far til barnet. 

 

Er moderen ikke gift vil hun hurtigst mulig efter fødslen få et brev fra kirkekontoret. I brevet er der oplysning om, hvordan faderskabet til barnet kan blive registreret.

 

Kort fortalt bliver mor og far anbefalet til at registrere faderskabet på hjemmesiden www.borger.dk

 

Se kopi af

skærmbilledet her: /Files/Images/PDF/Arkiv/MR/skaermprint-2.pdf

 

Det er kirkekontorets ansvar de første 14 dage efter fødslen at registrere faderskabet. Er oplysningerne om faderskabet ikke modtaget indenfor den nævnte frist bliver opgaven overdraget til Statsforvaltningen. 

Luk vinduet igen

Tilmeld dig nyheder fra Hobro Kirke

* betyder påkrævet felt