Kirkegårdsleder til Hobro Kirkegårde

 

Vores nuværende kirkegårdsleder har valgt at gå på pension med udgangen af august. Stillingen som kirkegårdsleder ved Hobro Kirkegårde, Hobro Sogn, Hobro-Mariager provsti, ønskes derfor besat pr. 1 september eller efter aftale. Stillingen er en tjenestemandsstilling i lønramme 32 for tjenestemænd i stat og folkekirke.

 

Hobro Kirkegårde ligger adskilt fra kirken og omfatter Sdr Kirkegård på 3 HA og Ndr Kirkegård på 0,5 HA og har egne lokaler. Sdr kirkegård råder over kapel, som benyttes ca 100 gange årligt.

 

Der er ansat kontorassistent, som varetager GIAS og kirkekassens regnskab.

 

Vi søger en dygtig og engageret hortonom, faguddannet gartner eller lignede, som tillige har god erfaring med personaleledelse- og pleje samt økonomistyring.  

 

Kirkegårdene har en normering på 7 gartnere.

 

Kirkegårdslederen skal have evner og vilje til at udvikle driften af kirkegårdene på driftsøkonomisk forsvarlig vis for derigennem at sikre den bedste betjening af kirkegårdens brugere. Kirkegårdslederen er ansvarlig for drift, ren-og vedligehold af såvel kirkegård som de tilhørende bygninger og maskiner.

 

Kirkegårdslederen skal være indstillet på at tage del i det praktiske arbejde på kirkegården efter behov.

 

Kirkegårdslederen varetager i samarbejde med menighedsrådet (kontaktpersonen) ansættelser, MU-samtaler, APV i henhold til gældende regler og cirkulærer og overenskomster.

 

Vi forventer, at du kan dokumentere:

  • Et højt fagligt niveau
  • Ledelseserfaring
  • Du kan sikre et positivt og godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk
  • Du har et godt kendskab til IT
  • Du er loyal og en god sparringspartner for menighedsråd og kirkens øvrige ansatte.
  • Du har en god evne til at tale med kirkegårdens brugere i alle situationer.

Vi kan tilbyde;

  • En spændende og selvstændig stilling med godt samarbejde med menighedsrådet samt 3 præster.
  • En veldrevet kirkegård med engagerede medarbejdere.

 

Ansøgning med relevante bilag stiles til Hobro Menighedsråd og sendes til 8198fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningsfrist den 15. august 2017

 

Det forventes at afholde samtaler d. 24. august

 

Der vil blive indhentet referencer.

 

Oplysninger vedr stillingen kan fås hos:

  • formand for kirkegårdsudvalget Karin Nyvang, tlf. 29611393

eller  

  • medlem af kirkegårdsudvalget Annie Rubjerg, tlf. 21924657
Luk vinduet igen

Tilmeld dig nyheder fra Hobro Kirke

* betyder påkrævet felt